Kho web mẫu
Visio 2013 SDK
Visio 2013 SDK
Dung lượng: 13 MB
Visio 2010 SDK
Visio 2010 SDK
Dung lượng: 7.2 MB
SharePoint 2013 SDK
SharePoint 2013 SDK
Dung lượng: 226 MB
SharePoint 2010 Reference
SharePoint 2010 SDK
Dung lượng: 318 MB
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Standard
Dung lượng: x86 1.8 GB - x64 2.2 GB
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise
Dung lượng: x86 1.8 GB - x64 2.5 GB
Visual Studio 2012
Visual Studio 2012
Dung lượng: 1.5 GB
Visual Studio 2010
Visual Studio 2010
Dung lượng: 2.3 GB
ReSharper 7
Phần mềm hỗ trợ code
Dung lượng: 48 MB
SQL Server 2008 R2 SP2 - Express
SQL Server Express 2008