Kho web mẫu

Thiết kế web đơn giản và 15 ví dụ tuyệt vời

5/14/2014 11:50:38 AM

Tạo một trang web đơn giản – Minimalism có vẻ như không cần những nhà thiết kế, đó là lý do tại sao, thật khó để bán những thiết kế đơn giản (Minimalist Design) tới các khách hàng. Vì họ cảm thấy rằng họ có thể tự làm nó…

 

Trên tất cả, để đạt được sự đơn giản trong thiết kế không hề dễ dàng. Bài viết này sưu tập những thiết kế đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

 

Những điều những trang web này làm được:

 

 

Nội dung đi trực tiếp vào vấn đề

 

Rất khó để thiết kế một trang web đơn giản nếu bạn phải đặt các sản phẩm và các mô tả của nó, thêm nhiều chữ và hai menu với một Logo thật lớn. Trên Web, đặc biệt, với nội dung cần ngắn gọn và đúng mục tiêu, điều này mới dễ dàng để thiết kế những website đơn giản

 

Sử dụng hệ thống thiết kế lưới cơ bản.

 

Không phải tất cả những site đều làm vậy, nhưng hầu hết trong số chúng sử dụng hệ thống lưới cơ bản (Grid-based System). Sử dụng các đường lưới giúp bạn dễ dàng trong việc cân bằng thiết kế, loại bỏ những chi tiết thừa trong giao diện.

 

Phân cấp thông tin rõ ràng

 

Cần chú ý điều gì trên những website đó? Tất cả đều rất dễ dàng điều hướng và dễ sử dụng hơn các website khác. Hãy bỏ đi những thông tin không cần thiết. Các thiết kế phải nghĩ điều gì thực sự quan trọng trong website đó.

 

 

WP AntiVirus

 

 

 

 

Thing.be

 

 

 

 

 

 

Alan van Roemburg

 

 

 

 

 

Old Guard

 

 

 

 

 

Noon style

 

 

 

 

 

 

 

Max Wanger blog

 

 

 

 

 

 

 

Matt Singer

 

 

 

 

 

Make Nice

 

 

 

 

 

Jez Thompson

 

 

 

 

 

 

 

Indie Labs

 

 

 

 

 

iMac SOS

 

 

 

 

 

 

 

Ideas on Purpose

 

 

 

 

 

 

 

Ico Design

 

 

 

 

 

 

 

Digital Mash

 

 

 

 

 

 

Alan van Roemburg

 

 

 

Tin liên quan
Minimalism , Thiết kế đơn giản, web đơn giản,ví dụ web site
Bình luận