Kho web mẫu

Font miễn phí tốt nhất cho nhà thiết kế

8/11/2014 11:28:04 AM

Trang Creativebloq đã tổng hợp 100 phông miễn phí tốt nhất. Bộ tổng hợp bao gồm rất nhiều loại, không chân, có chân, vẽ tay, rất tốt để bạn nào yêu thích sự đa dạng trong các thiết kế của mình.

 

 

 

01. Densel

 

 

dense(1)

 

 

 

02. Baron

 

 

baron

 

 

 

03. Ziamimi

 

 

ziamimi

 

 

 

04. Woodwarrior

 

 

woodwarrior(1)

 

 

 

05. Woodshop

 

 

woodshop

 

 

 

06. Vicent

 

 

vincent

 

 

 

07. Construthinvism

 

 

universe

 

 

 

08. Truelove

 

 

truelove

 

 

 

09. Tracks

 

 

tracks

 

 

 

10. Quirky

 

 

quirky(1)

 

 

 

11. Parisish

 

 

parisish

 

 

 

12. Molesk

 

 

molesk

 

 

 

13. Linny

 

 

 

linny

 

 

 

14. Kilogram

 

 

 

kilogram

 

 

 

15. Higher

 

 

higher(1)

 

 

 

16. Gooddog

 

 

gooddog

 

 

 

17. Look up

 

 

hellofont(1)(1)

 

 

 

18. Flex display

 

 

flexdisplay

 

 

 

19. Fenix

 

 

fenix

 

 

 

20. Chrome Light

 

 

chrome1(1)

 

 

 

21. Calendas Plus

 

 

calendas

 

 

 

22. Brush hand new

 

 

brushhand

 

 

 

23. Biko

 

 

biko5

 

 

 

24. Bob

 

 

bob(1)

 

 

 

25. Bigmouth

 

 

bigmouth

 

Tin liên quan
font miễn phí, free font, phông miễn phí
Bình luận