Kho web mẫu

34 Thiết kế web màu tím gây ấn tượng cho bạn

7/24/2014 8:12:39 AM

Hôm nay chúng tôi sẽ chọn ra những website có thiết kế lấy mầu tím làm chủ đạo. Màu tìm tất nhiên là một màu mạnh và nếu sử dụng đúng sẽ gây ấn tượng cho website của bạn. Bạn có thể dùng màu tím với các đối tượng trên web hay ở màu nền background, tùy thuộc vào sự sáng tạo của bạn

 

 

Hãy xem những thiết kế dưới đây để lấy cảm hứng.

 

 

 

GoodBytes

 

 

 

 

Sparks

 

 

 

 

 

bjango.

 

 

 

 

 

Softio

 

 

 

 

 

Forte Creative

 

 

 

 

 

shapeshifter.co.nz

 

 

 

 

 

Appear

 

 

 

 

 

A Glass and a Half Full Productions

 

 

 

 

 

Woman to Woman

 

 

 

 

 

Synergia Studio

 

 

 

 

 

Pasarea de Foc

 

 

 

 

 

Moony

 

 

 

 

 

FlockBest

 

 

 

 

 

AG media

 

 

 

 

 

youlove.us

 

 

 

 

 

Christmas Tweets

 

 

 

 

 

tapmates

 

 

 

 

 

FUEL

 

 

 

 

 

silver pistol

 

 

 

 

 

shout

 

 

 

 

 

carbonmade

 

 

 

 

 

fail-ure

 

 

 

 

 

Kaleidoscope App

 

 

 

 

 

Brand New Conference

 

 

 

 

 

Digital Devotion

 

 

 

 

 

keenpixel

 

 

 

 

 

DesignSvn

 

 

 

 

 

Kent Covenant

 

 

 

 

 

one mighty roar

 

 

 

 

 

Wilson Miner

 

 

 

 

 

Klar

 

 

 

 

 

Full Fat Studios

 

 

 

 

 

Corporate Image

 

 

 

 

 

NEWISM

 

 

Tin liên quan
website màu tím, màu tím ấn tượng, thiết kế web
Bình luận