Kho web mẫu

24 Trang web "Coming soon" ấn tượng

6/4/2014 12:33:26 PM

"Coming soon" – Trang "Sớm có mặt" là cách tốt nhất để bạn thông báo cho khách ghe thăm trang web trong khi bạn đang hoàn thành nó. Ấn tượng của trang "Coming soon" sẽ khiến người dùng nhớ tới trang web của bạn và quay lại.

 

 

 

 

1. FavMovie!

 

 

 

 

2. myNiteLife

 

 

 

 

 

3. Gimmr

 

 

 

 

 

4. The Republic

 

 

 

 

 

5. Upstate Design Collective

 

 

 

 

 

6. DesignSvn

 

 

 

 

 

7. Johnny Walker Plumbing

 

 

 

 

 

8. FILTERED.LANGUAGE

 

 

 

 

 

9. Jon Ward

 

 

 

 

 

10. Chuck Barrett

 

 

 

 

 

11. Evert Slagter

 

 

 

 

 

12. SquidChef

 

 

 

 

 

13. Dialed Tone

 

 

 

 

 

14. Mogulista

 

 

 

 

 

15. ChkChkBoom

 

 

 

 

 

16. Lilly’s Table

 

 

 

 

 

17. Creative Joomla! Design Book

 

 

 

 

 

18. Birdboxx

 

 

 

 

 

19. Berengere Monin

 

 

 

 

 

20. chocolatepool

 

 

 

 

 

21. Irava Stefan

 

 

 

 

 

22. Rumble Labs

 

 

 

 

 

23. Flowdock

 

 

 

 

 

24. Accentuate

 

 

Tin liên quan
Coming soon, trang web giới thiệu, coming soon ấn tượng
Bình luận