Kho web mẫu

19 Trang web lôi cuốn sử dụng

6/4/2014 12:01:23 PM

Ngày nay các công ty ngày càng sử dụng nhiều hình thức quảng cáo, marketing. Tất cả mọi cách thức đều được khai thác, tất cả các kênh truyền thông đều được sử dụng. Nền công nghiệp quảng cáo đang đi tới giới hạn, người tiêu dùng dễ dàng hoài nghi về sản phẩm được quảng cáo.

 

Môi trường trong thế giới 3 chữ www thì sự cạnh tranh khốc liệt tăng theo ở cấp số nhân, từng ngày, từng ngày. Bởi vậy một cách tiếp cận khách hàng khác là cung cấp cho họ những trang web giải trí với những trò chơi mini. Ngoài việc thiết kế ấn tượng, những trang web tương tác này cũng cần sự thông minh, lôi cuốn trong mỗi trò chơi để cuốn hút khách hàng của minh.

 

Chúng tôi xin giới thiệu một số trang web (interactive website) như vậy.

 

 

ZZZ drink that slows you down

 

 

 

 

Sparta-Cuss

 

 

 

 

Docc Lab

 

 

 

 

Red Bull Soapbox Racer

 

 

 

 

Mini ninjas

 

 

 

 

I Surf Because – Billabong

 

 

 

 

Hello Sour Sally!

 

 

 

 

Got Milk Health Benefits

 

 

 

 

Leroy Smith Video Game 2 on 2

 

 

 

 

Guys and Dolls – Nathan Detroit’s Craps Game

 

 

 

 

Equestrian Neightion

 

 

 

 

D’arc Mini Challenge

 

 

 

 

Comcast Town

 

 

 

 

56 Sage Street

 

 

 

 

Anyone for a Sunday Drive

 

 

 

 

Rabbids go home Ubisoft

 

 

 

 

Quake Quiz SF

 

 

 

 

Plastic Beach

 

 

 

 

The Beatles Rockband

 

 

Tin liên quan
Trang web hấp dẫn, lôi cuốn, game mini
Bình luận