Kho web mẫu

34 trang web lấy cảm hứng từ iPAD

6/4/2014 10:08:30 AM

Như chúng ta đều đã biết iPad thực sự là một sản phẩm hẫp dẫn của Apple, nó trở thành chủ đề nóng của các cuộc bàn tán. Bài viết này tuyển chọn 34 trang web lấy nguồn cảm hứng từ iPad, chúng có thể giúp bạn tìm ra ý tưởng nào đó cho thiết kế của mình.

 

 

 

Masque

 

 

 

 

Synotes

 

 

 

Layers

 

 

 

Digits Calculator

 

 

 

Bento

 

 

 

Things

 

 

 

 

June Cloud

 

 

 

Sound Paper

 

 

 

Weather Station Pro

 

 

 

Cocoa Box

 

 

 

Evernote

 

 

 

SketchyPad

 

 

 

LogMeIn Ignition

 

 

 

Soulver

 

 

 

Wired

 

 

 

TabToolkit

 

 

 

The Early Edition

 

 

 

Tweetdeck

 

 

 

pulse

 

 

 

Instapaper

 

 

 

Ego

 

 

 

Twitterrific

 

 

 

Gusto

 

 

 

Square

 

 

 

Jumbalaya

 

 

 

Granimator

 

 

 

Digital Post

 

 

 

SousChef

 

 

 

Course Notes

 

 

 

Mixr

 

 

 

GlobeConvert

 

 

 

HelvetiNote

 

 

 

Spreads

 

 

 

Sorted

 

Tin liên quan
Website, cảm hứng, ipad, website ipad
Bình luận