Kho web mẫu

Những trang web sưu tầm tư liệu cho designer

6/4/2014 11:53:41 AM

Để tìm kiếm tư liệu hữu ích cho mình, các nhà thiết kế thường lưu trong máy tính (rss, bookmark) những trang web chia sẻ thông tin thiết kế hấp dẫn cho mình. Thỉnh thoảng họ cũng phải tìm mới những trang web thú vị. Để giúp các Designer trong việc đọc tin tức chuyên ngành, chúng tôi xin liệt kê những trang web chuyên bookmark những thông tin cần thiết cho designer.

 

 

 

Design Bump

 

 

 

 

 

Design Float

 

 

 

 

 

 

Blog Engage

 

 

 

 

 

ZaBox

 

 

 

 

 

 

 

WPScoop

 

 

 

 

 

Web Mee

 

 

 

 

 

The Web Blend

 

 

 

 

 

Design Shovel

 

 

 

 

 

Pixel Groovy!

 

 

 

 

 

Mixx Design

 

 

 

 

 

Karma Codes

 

 

 

 

 

Joyoge

 

 

 

 

 

Inspired News

 

 

 

 

 

Graphic Design Links

 

 

 

 

 

Fav Share

 

 

 

 

 

Faq Pal

 

 

 

 

 

DZone

 

 

 

 

 

Digg Design

 

 

 

 

 

Developers Niche

 

 

 

 

 

Design Poke

 

 

 

 

 

DesignVote

 

 

 

 

 

Designgizer

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Cypher Box

 

 

Tin liên quan
Hướng dẫn, tư liệu designer, tutorial
Bình luận