Kho web mẫu

Những trang web ấn tượng của Designer

6/4/2014 11:45:19 AM

Những trang web chứa sản phẩm (portfolio website) luôn luôn là một nguồn tác phẩm ấn tượng tuyệt vời. Trên hết, các tác phẩm trên web không những chỉ ra những gì một người thiết kế có thể làm được, mà còn là ngôi nhà của họ trên web. Nơi chứa đựng mọi thông tin của người thiết kế đó.

 

 

Vì lý do đó, bạn thường gặp những điều thực sự sáng tạo tại trang web của mỗi người thiết kế, vì họ nỗ lực tối đa để thể hiện sức cuốn hút với những khách hàng mới. Mời bạn chiêm ngưỡng những trang web ấn tượng chứa các tác phẩm của designer.

 

vectorstories

 

 

 

 

 

Peter Pearson

 

 

 

 

Marko Prljic

 

 

 

 

Made Like Me

 

 

 

 

Les Illustrations de Lapin

 

 

 

 

enila.fr

 

 

 

 

Jesse Willmon

 

 

 

 

Dean Oakley

 

 

 

 

Justin Maller

 

 

 

 

Serial Cut

 

 

 

 

Shannon Moeller

 

 

 

 

Alexander Munk

 

 

 

 

rourkery.com

 

 

 

 

Josh Sullivan

 

 

 

 

Alex Carabi

 

 

 

 

Yaron Schoen

 

 

 

 

Rich Brown

 

 

 

 

mybrainart.com

 

 

 

 

Carl Rosekilly

 

 

 

 

hm-andrei.ro

 

 

 

 

Markus Holmroos

 

 

 

 

Simon Foster

 

 

 

 

Derry Lozano-Hoyland

 

 

 

 

Mindwork 3d

 

 

 

 

madebytj.com

 

 

 

 

Adham Dannaway

 

 

 

 

Christian Knopf

 

 

 

 

grid.

 

 

 

 

Christopher Meeks

 

 

 

 

Ewen Spencer

 

 

 

 

kyletezak.com

 

 

 

 

Ewen Spencer

 

 

 

 

wingcheng.com

 

 

 

 

Sylvain Toulouse

 

 

 

 

Chris Meisner

 

 

 

 

Hugs for Monsters

 

 

Tin liên quan
Trang web, thiết kế ấn tượng, website ấn tượng, designer
Bình luận