Kho web mẫu

Những lệnh thường gặp trong CSS

5/14/2014 11:06:12 PM | Danh mục : HTML & CSS

Việc đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đối với CSS đó chính là sự tương thích với các trình duyệt web. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều  trình duyệt khác nhau, nhưng có lẽ được tin dùng nhất chính là Mozila Firefox và Internet Explorer (trình duyệt của window). Vì vậy mà viết các đoạn mã CSS sao cho tất cả các trình duyệt đều hiểu được không phải là dễ, nhưng cũng không phải là quá khó như các bạn tưởng tượng.

1. Lệnh Margin

- ta sẽ bắt đầu với lệnh căn lề margins.

a. Căn lề cho cả 4 cạnh:

?
1
.ClassName {margin:20px;}

b. Căn lề dùng lệnh auto:

?
1
.ClassName {margin:20px auto;}

- với lệnh trên, lề trái và phải sẽ tự động được căn giữa, còn lề trên và dưới sẽ được căn lề là 20px.
c. Lệnh Margins với 3 giá trị:

?
1
.ClassName {margin:20px auto 50px;}

- với lệnh này lề trên căn lề 20px, lề trái & phải sẽ được tự động căn giữa, lề dưới căn lề 50px.

2. Lệnh Padding

- Các lệnh căn lề với padding:

?
1
2
3
4
5
6
.ClassName {
    padding-top:10px; // căn lề trên
    padding-right:20px; // căn lề phải
    padding-bottom:30px; // căn lề dưới
    padding-left:40px; // căn lề trái
}

- Để dễ dàng và ngắn gọn hơn ta có thể viết:

?
1
2
3
.ClassName {
     padding:10px 20px 30px 40px;
}

- Như vậy cấu trúc lệnh sẽ là : padding : top right bottom left;

Ta thấy 2 lệnh trên đều là căn lề, vậy chúng có gì khác nhau, chúng ta sẽ nói thêm về điều này:

+ margin : khi dùng lệnh này để căn lề thì kích thước của khung nội dung của bạn sẽ được giữ nguyên.
+ padding: với việc căn lề bằng lệnh padding thì kích thước của khung nội dung sẽ bị thay đổi. Lấy ví dụ: khung nội dung của bạn có độ rộng 100px, khi dùng lệnh căn lề trái padding-left:30px; thì khung sẽ bị dịch sang phải 30px, và khi đó độ rộng của khung sẽ được cộng thêm vào là 30px, tức là 130px. Đó chính là mấu chốt khiến các bạn mới làm quen thường bị xảy ra hiện tượng xô lệch do khi dùng padding vì chúng ta padding bao nhiêu thì sẽ + thêm vào chiều rông cũ bấy nhiêu để tạo thành một chiều rộng mới.

3. Background

- các thuộc tính cơ bản của lệnh như bên dưới:

?
1
2
3
4
5
6
7
.ClassName {
            background-color: transparent; // làm trong nền trong suốt
            background-image: url('image.jpg'); // ảnh nền
            background-repeat: no-repeat; // thuộc tính lặp lại
            background-position: top right; // vị trí nền
            background-attachment: scroll; // nền trượt
}

- ví dụ như bạn muốn tạo ảnh nền trong suốt, nằm trên cùng bên phải, không lặp lại, và di chuyển theo chuột, ta sẽ có lệnh như bên dưới:

?
1
2
3
.ClassName {
     background: transparent url('image.jpg') no-repeat top right scroll;
}

4. Lệnh font

?
1
2
3
4
5
6
7
.ClassName {
     font-variant:small-caps;
     font-weight:bold;
     font-size:1em;
     line-height:1.4em;
     font-family:Georgia, serif;
}

5. Lệnh cho cấu trúc li - ul

?
1
2
3
4
5
ul {
   list-style-type:decimal-leading-zero;
   list-style-position:inside;
   list-style-image: none; // sử dụng ảnh, nếu muốn sử dụng ảnh cho list, bạn chỉ việc thay none bằng url('link ảnh')
}

- để đơn giản ta gộp các thuộc tính chung lại, như bên dưới:

?
1
2
3
ul {
    list-style:decimal-leading-zero inside url('image.jpg');
}

6. Border

?
1
2
3
4
5
.ClassName {
   border-width:2px; // độ rộng đường bao
   border-style: solid; // kiểu
   border-color: #4096EE; // màu
}

- đơn giản có thể viết

?
1
2
3
.ClassName {
     border: 2px solid #4096EE; // trị màu : #4069EE có thể thay bằng rgb(64, 150, 238)
}

7. Outline

- ví dụ bên dưới là tạo đương viền cho ảnh

?
1
2
3
4
5
img {
    outline-width: 5px;
    outline-style:solid;
    outline-color: #000000;
}

- đơn giản có thể viết

?
1
2
3
img {
    border: outline: 5px solid #000000;
}

8. Lệnh màu

- có thể sử dụng 1 trong các cách dưới đều được

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.ClassName {
    color: #FFFFFF;
}
.ClassName {
   color: #FFF;
}
.ClassName {
   color: #fff;
}
.ClassName {
  color: rgb(255, 255, 255);
}

9. Dùng dấu "," để gộp chung các class khi có chung thuộc tính

ví dụ như bên dưới:

?
1
2
3
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
     font-family:Helvetica, Verdana, sans-serif;
}

10. Cross browser transparency

- thiết lập cho từng trình duyệt

?
1
2
3
4
5
6
.ClassName {
   filter:alpha(opacity=50); // trình duyệt IE
   -moz-opacity:0.5; // trình duyệt mozilla
   -khtml-opacity: 0.5; // trình duyệt Safari
   opacity: 0.5; // hầu hết các trình duyệt, nhưng IE thì không.
}

11. First child selectors

- ví dụ bên dưới tạo màu chữ riêng cho lớp đầu tiên của footer (nằm trong thẻ <em>)

?
1
2
3
.footer em:first-child {
color:#ccc;
}

12. Min-height (độ cao tối thiểu)

?
1
2
3
.ClassName {
    min-height:200px;
}

- code trên không hỗ trợ cho IE, để hiển thị trên IE, bạn tham khảo code bên dưới:

?
1
2
3
4
5
.ClassName{
    min-height:200px;
    height:auto !important;
    height:200px;
}

13. Bo góc

?
1
2
3
4
5
6
7
.rounded_corner {
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;
width:400px;
height:100px;
background-color:#000;
}

Zensoft.vn

 

14. Drop shadow

?
1
2
3
4
5
6
.your_shadow {
    width:400px;
    height:200px;
    background-color:#000;
   -webkit-box-shadow: 5px 5px 2px #ccc;
}

Zensoft.vn

15. Resize

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.resize{
   min-width:200px;
   min-height:200px;
   max-width:500px;
   max-height:400px;
   resize:both;
   background-color:#ccc;
   border:2px solid #666;
   overflow:auto;
}

Trên đây là những cơ bản về CSS, hy vọng sau khi làm quen các bạn sẽ cảm thấy thích thú.

Tin liên quan
css, css cơ bản
Bình luận

Bài viết nổi bật